Javna nabava

Javni naručitelj Županijska lučka uprava Krk sukladno članku 80. stavak 2. točka 1.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Registar ugovora

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, br. 83/13, br. 143/13) Županijska lučka uprava Krk objavljuje Registar sklopljenih Ugovora

Povezani dokumenti

Data ultimo aggiornamento: Thursday, 11 January, 2018 - 15:14

Data ultimo aggiornamento: Wednesday, 15 November, 2017 - 13:33

Data ultimo aggiornamento: Monday, 3 July, 2017 - 11:08

Data ultimo aggiornamento: Friday, 7 April, 2017 - 11:09

Data ultimo aggiornamento: Tuesday, 17 January, 2017 - 09:37

Data ultimo aggiornamento: Wednesday, 28 December, 2016 - 10:17

Data ultimo aggiornamento: Thursday, 22 September, 2016 - 14:43

Data ultimo aggiornamento: Tuesday, 5 April, 2016 - 10:00

Data ultimo aggiornamento: Tuesday, 15 March, 2016 - 12:03

Data ultimo aggiornamento: Tuesday, 22 December, 2015 - 12:43

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU

Sukladno članku 244. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16.), sve objave javne nabave za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga odnosno od 500.000,00 kuna za nabavu radova, objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave.